Hvem kan føde hjemme?

 

Kriterier som må være oppfylt er at du føler deg trygg hjemme med dine hjelpere og støttespillere tilstede når du skal føde.

 

* Du må ha vært frisk i svangerskapet

* Det må være ett barn i magen, ikke tvillinger.

* Barnets hode må ligge ned.

* Du må føde til termin. 2 uker før og 2 uker etter regnes innenfor termin

 

Når dere planlegger hjemmefødsel, tar jeg et hjembesøk hos dere i ca. uke 35/36, også tidligere hvis dere ønsker det. Da har vi en samtale om hvem som skal være til stede ved fødselen, partners/fars rolle, når dere skal kontakte meg, oppfølging etter fødsel etc. ...

 

Barseltiden

 

Jeg kommer hjem til dere i et par dager etter fødselen. Ammeveiledning eller annen oppfølging inngår i barseltiden, og jeg er også tilgjengelig for dere på telefon.

Legekontroll anbefales før 4 levedøgn og kan gjøres av allmennlege, på helsestasjon eller på nærmeste barselavdeling.